Naturrestaurering

Vi omsetter økologisk fagkunnskap i planlegging, utredning og praktisk naturrestaurering.

Våre tjenester

BREEAM

Restaurering av landbaserte økosystemer

Revegetering

Forskning og overvåkning

Restaurering av vassdrag

Konsekvensutredning

Rådgivning

Forelesninger og kurs

Undervisning, foredrag, seminarer og workshops

Vannmiljø

Tilrettelegging og optimalisering i vei og utbyggings-prosjekter

Om oss

Naturrestaurering AS er et team av økologer med landets høyeste utdanning og kompetansenivå innenfor fagfelt som kreves for å drive vellykket restaurering av norsk natur. Vi bistår næringsliv og forvaltning med planlegging, praktisk gjennomføring og overvåkning av naturrestaureringsprosjekter.

Samarbeid med Multiconsult:

Vannmiljø

I samarbeid tilbyr Multiconsult og NaturRestaurering kartlegging, tiltaks- og planarbeid i tilknytning til vannmiljø og ferskvannsøkologi. Vi har et lag med folk som utfyller hverandre når det gjelder faglige kunnskaper og felterfaring. 

En fleksibel organisering og et nettverk av spesialiserte fagfolk som bidrar inn mot ulike prosjekter ved behov,medfører både tidseffektiv prosjektgjennomføring og høy kvalitet i arbeidet.

Les mer om samarbeidet her.

Publikasjoner

Klikk linken under for oversikt over vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og fagrapporter.

Våre samarbeidspartnere

  • Multiconsult
  • Asplan Viak
  • NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Thrond Haugen
  • NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Stein Moe
  • UiO v/ Professor Eigil Reimers
  • UiO v/ Professor Leif Ryvarden
  • NVE v/Knut Aune Holseth
  • Norconsult v/Herbjørn Arntsen
  • Pir II
  • Grindaker Landskapsarkitekter AS

95 90 12 86

firmapost@naturrestaurering.no

Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo