NaturRestaurering AS

NaturRestaurering AS

Kartlegging og konsekvensutredning innen naturmangfold og reindrift i ulike plansaker.

Ivaretakelse av naturverdier og praktisk naturrestaurering i både akvatiske og terrestriske miljøer.

Vi jobber med økologisk BREEAM-sertifisering for byggebransjen. Våre medarbeidere er biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad og flere tiårs erfaring innen våre fagfelt.

Vi tilbyr kvalitet i arbeidet og effektiv gjennomføring av oppdrag for forvaltning og næringsliv, og har stor bredde blant våre oppdragsgivere. Ved samarbeid med andre konsulentselskap jobber vi også med større prosjekter som omfatter flere fagområder.

Våre tjenester

Undervisning, foredrag, seminarer og workshops

Vannmiljø

Tilrettelegging og optimalisering i vei og utbyggings-prosjekter

MTA-planer

Miljørisikoanalyser

Om oss

NaturRestaurering AS jobber med kartlegging og konsekvensutredning innen naturmangfold og reindrift i ulike plansaker. Vi jobber med ivaretakelse av naturverdier og praktisk naturrestaurering i både akvatiske og terrestriske miljøer. Vi jobber med økologisk BREEAM-sertifisering for byggebransjen. Våre medarbeidere er biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad og flere tiårs erfaring innen våre fagfelt. Vi tilbyr kvalitet i arbeidet og effektiv gjennomføring av oppdrag for forvaltning og næringsliv, og har stor bredde blant våre oppdragsgivere. Ved samarbeid med andre konsulentselskap jobber vi også med større prosjekter som omfatter flere fagområder.

Samarbeid med Multiconsult:

Vannmiljø

I samarbeid tilbyr Multiconsult og NaturRestaurering kartlegging, tiltaks- og planarbeid i tilknytning til vannmiljø og ferskvannsøkologi. Vi har et lag med folk som utfyller hverandre når det gjelder faglige kunnskaper og felterfaring. 

En fleksibel organisering og et nettverk av spesialiserte fagfolk som bidrar inn mot ulike prosjekter ved behov,medfører både tidseffektiv prosjektgjennomføring og høy kvalitet i arbeidet.

Les mer om samarbeidet her.

Publikasjoner

Klikk linken under for oversikt over vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og fagrapporter.

Våre samarbeidspartnere

  • Multiconsult
  • Asplan Viak
  • NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Thrond Haugen
  • NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Stein Moe
  • UiO v/ Professor Eigil Reimers
  • UiO v/ Professor Leif Ryvarden
  • NVE v/Knut Aune Holseth
  • Norconsult v/Herbjørn Arntsen
  • Pir II
  • Grindaker Landskapsarkitekter AS

Tlf: 93 04 17 14

firmapost@naturrestaurering.no

Hovfaret 8, 0275 Oslo