NaturRestaurering AS

NaturRestaurering AS

Kartlegging og konsekvensutredning innen naturmangfold i ulike plansaker.

Ivaretakelse av naturverdier og praktisk naturrestaurering i både akvatiske og terrestriske miljøer.

Vi jobber med økologisk BREEAM-sertifisering for byggebransjen. Våre medarbeidere er biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad og flere tiårs erfaring innen våre fagfelt.

Vi tilbyr kvalitet i arbeidet og effektiv gjennomføring av oppdrag for forvaltning og næringsliv, og har stor bredde blant våre oppdragsgivere. Ved samarbeid med andre konsulentselskap jobber vi også med større prosjekter som omfatter flere fagområder.

Samarbeid med Multiconsult:

Vannmiljø

I samarbeid tilbyr Multiconsult og NaturRestaurering kartlegging, tiltaks- og planarbeid i tilknytning til vannmiljø og ferskvannsøkologi. Vi har et lag med folk som utfyller hverandre når det gjelder faglige kunnskaper og felterfaring. 

En fleksibel organisering og et nettverk av spesialiserte fagfolk som bidrar inn mot ulike prosjekter ved behov,medfører både tidseffektiv prosjektgjennomføring og høy kvalitet i arbeidet.

Les mer om samarbeidet her.

Publikasjoner

Klikk linken under for oversikt over vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og fagrapporter.

Våre samarbeidspartnere

 • AS Civitas
 • AF Gruppen
 • AS Civitas
 • AS Linolim
 • Asker Entreprenør AS
 • Asplan Viak
 • Biofokus
 • Bjørbek & Lindheim AS
 • Bundebygg AS
 • EFLA AS
 • Filter Arkitekter AS
 • Grindaker Landskapsarkitekter AS
 • Hent AS
 • JM Norge AS
 • Line Solgaard Arkitekter AS
 • Multiconsult AS
 • Norconsult AS
 • NINA
 • NIVA
 • NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Thrond Haugen
 • NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Stein Moe
 • UiO v/ Professor Eigil Reimers
 • UiO v/ Professor Leif Ryvarden
 • NVE v/Knut Aune Holseth
 • OBOS Nye Hjem AS
 • Omnibygg AS
 • Pir II AS
 • Skred AS
 • Sweco Norge
 • Veidekke Entreprenør AS

Tlf: 93 04 17 14

firmapost@naturrestaurering.no

Hovfaret 8, 0275 Oslo