Våre kompetanseområder

The Last of us

Miljørådgivning og utredning

The Last of us

Kartlegging av natur

The Last of us

Restaurering av natur og avbøtende tiltak

The Last of us

Forskning og kunnskaps-formidling

The Last of us

Overvåkning og miljøtilsyn

The Last of us

Sakkyndig utredning

Våre tjenester

Kartlegging og konsekvensutredning innen naturmangfold i ulike plansaker. Ivaretakelse av naturverdier og praktisk naturrestaurering i både akvatiske og terrestriske miljøer.

Menneskene

Våre medarbeidere er biologer, økologer og naturforvaltere med master- eller doktorgrad og flere tiårs erfaring innen våre fagfelt