Samarbeid

Multiconsult
Flere prosjekter innenfor restaurering, KU og FoU i økologiske fagfelt generelt. Organisert samarbeid på prosjekter relatert til Vannmiljø.

Asplan Viak
Plan og utredning av samferdselsprosjekter (særlig for SVV). KU plan- og byggesaker.

NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Thrond Haugen
Flere forskningsprosjekter innenfor fiskebiologi, undervisning og utredninger/restaureringsarbeid innenfor vannmiljø.

NMBU, Inst. Naturforv. v/ Professor Stein Moe
Forskning og utredning innen viltbiologi / biomangfold.

UiO v/ Professor Eigil Reimers
Forskning og utredning innen problemstillinger knyttet til villrein og menneskelig påvirkning.

UiO v/ Professor Leif Ryvarden
Kartlegging, økologisk restaurering og utredning innen botaniske fagfelt.

NVE v/Knut Aune Holseth
Restaurering i vassdrag.

Norconsult v/Herbjørn Arntsen
Areal- og naturforvaltning. Tiltaksplaner, MTA og lignende.

Pir II
NaturRestaurering bistår med biologisk kompetanse.

Grindaker Landskapsarkitekter AS
NaturRestaurering bistår med biologisk kompetanse.

%d bloggers like this: