Sakkyndig utredning

 

I rettstvister knyttet til utbyggingssaker og forvaltningsrelaterte spørsmål ønsker rettssystemet svært ofte utredninger, analyser og vurderinger fra nøytrale og uavhengige fagpersoner for å belyse en problemstilling. Vi har bidratt med dette i en rekke saker knyttet til villrein og tamreindrift, men også i forbindelse med eksempelvis rødlistede arter, store rovdyr og rovfugl.

%d bloggers like this: