Viltovervåking og kartlegging

Viltforvaltning er en viktig del av naturforvaltningen, og er svært relevant i forhold til mange typer utbyggings-, forvaltnings- og plansaker. Vilt omfatter strengt tatt større og mindre pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr. Utbygginger, inngrep og forstyrrelser vil kunne påvirke ulike typer vilt. Vi har flere tiårs erfaring med kartlegging, overvåking og vurdering av mange ulike artsgrupper, arter og populasjoner før, under og etter inngrep og forstyrrelser knyttet til utbygging av vind- og vannkraft, veibygging. Mye har vært relatert til store hjortedyr, trekkfugler, rovfugl og ugler, men også salamandere, flaggermus mm. Vi har lang erfaring med variert metodikk, herunder GPS, møkktelling, Distance-sampling, MER?

Referanseprosjekt:

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: