MTA-planer

Marksikringsplaner og tiltaksplaner

Alle større utbyggingsprosjekter må etter mottatt konsesjon utarbeide en miljø-, transport og anleggsplan (MTA). Denne skal omfatte beskrivelser av praktisk gjennomføring av anleggsarbeidet, etablering av anleggsveier, riggplasser, masselagring og andre ulike typer terrenginngrep. En viktig del av en slik plan er å unngå eller minimere negative effekter på naturverdier og økologiske prosesser innenfor rammene som konsesjonen har definert. Vi planlegger og beskriver konkrete og detaljerte planer for alle deler og faser av utbyggingsprosjekter, og benytter erfaring og kompetanse fra restaureringsøkologi for å finne effektive og langvarige løsninger.

%d bloggers like this: