Miljørisikoanalyser

Miljørisikoanalyser i forbindelse med et inngrep eller utbygging har mye til felles med konsekvensutredninger, og beskriver avvik, forstyrrelser eller ulykker som kan medføre negative konsekvenser for ulike typer miljøverdier. Sannsynligheten for mulige uheldige hendelser blir definert og vurdert med konsekvens. Skadereduserende/avbøtende tiltak beskrives. Vi har utarbeidet tallrike risikoanalyser for problemstillinger knyttet til vann og vassdrag, villrein med mer.

%d bloggers like this: