Klimagassregnskap

Ved arbeid i myr

En rekke utbyggingssaker medfører direkte inngrep eller indirekte påvirkning på myrer. Dette er spesielt utbredt ved etablering av veier og bebyggelse. Myrer og liknende økosystemer lagrer betydelige mengder karbon, og inngrep, med påfølgende endringer i hydrologiske og biologiske forhold, vil medføre netto utslipp av karbon. Dette vil igjen bidra til global oppvarming. Vi utarbeider klimagassregnskap i ulike typer utbyggingssaker hvor myrer påvirkes, og foreslår avbøtende tiltak for at netto utslipp av karbon skal bli så lite som mulig. Vi kan også i mange tilfeller beskrive kompenserende tiltak som kan bidra til netto lagring av karbon.

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: