Breeam-økologi

 

BREEAM er et miljøsertifiseringssystem som belønner utbyggere som prioriterer bærekraft og miljøvennlige løsninger. NaturRestaurering har utarbeidet en rekke økologirapporter for utbyggingsprosjekter som ett ledd i BREEAM-sertifisering. Vårt arbeid omfatter detaljert kartlegging og verdivurdering av utbyggingstomter og tilgrensende arealer, etterfulgt av omfattende beskrivelser av hvordan eksisterende naturverdier kan bevares, samt hvordan nye økologisk verdifulle naturtyper og habitater kan etableres. Dette suppleres med planer for langsiktig skjøtsel av habitatene. Vi følger også opp gjennomføringen av foreslåtte forbedringstiltak gjennom hele utbyggingsprosessen frem til endelig sertifisering.

%d bloggers like this: