Forskning og utviklingsarbeid

Alle våre miljørådgivere har høyere utdanning fra universitet og høyskole, og de fleste har i mange år også arbeidet med forskning og publisering av vitenskapelige data i internasjonale tidsskrifter. Publikasjonene varierer fra tropiske til arktiske økosystemer, og omfatter svært ulike artsgrupper og økologiske problemstillinger (se publikasjonsliste). Flere av våre ansatte har i stillinger på Universitetet i Oslo og på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og er ansvarlige for pågående forskningsprosjekter, veiledning av studenter, sensurering og undervisning. Data og resultater fra egen forskning (særlig reinsdyr og andre store pattedyr, fisk og akvatiske systemer, samt vegetasjonsøkologi og restaureringsøkologi), gir oss inngående kunnskap om disse artsgruppene og generelle økologiske sammenhenger og prosesser. Dette, kombinert med funn i ekstern forskning, benyttes aktivt i arbeidet med alle andre typer oppdrag vi utfører. Vår lange erfaring med forskning og analyse har også gjort oss kildekritiske og i stand til å evaluere ulike typer datamateriale.

%d bloggers like this: