Biotopforbedring i vassdrag

Biotopforbedrende tiltak i vassdrag er særlig relevant i områder hvor direkte forstyrrelse og inngrep har ødelagt fysiske forhold for fisk og/eller andre akvatiske arter, men er også aktuelt der forstyrrelser, forurensing o.l. Vi har utarbeidet planer for og fysisk forbedret akvatiske biotoper flere steder i Norge.

Referanseprosjekt:

%d bloggers like this: