Vegard Meland

Samferdsel og infrastruktur.

Hovedkompetanse innen naturforvaltning, konsekvensutredninger, økologi, naturvern, fiske- og viltforvaltning, arealplanlegging, biologiske undersøkelser (kartlegging). Utarbeidelse av digitale kart.
Deltatt i utarbeidelse av flere konsekvensutredninger, hovedsaklig i temaene naturmiljø, nærmiljø, frilluftsliv og naturressurser. Utarbeidelse av miljøoppfølgingsprogram og Ytre miljøplaner for større veganlegg. GIS-kompetanse gjennom ArcView.
Tidligere erfaring i utarbeidelse av kommuneplan (Spydeberg kommune), utmarksressurser, prøvefiske, undersøkelser i ferskvann (kreps, elvemusling, salamander, fisk).