Tilrettelegging og optimalisering i vei og utbyggingsprosjekter

Vi gjennomfører befaringer av områder der det planlegges utbygging av veier, vindturbiner, kraftledninger etc, og tilpasser detaljplanene til terreng og naturtyper. Hensynet til økologiske prosesser og funksjoner, til grunneiere og andres lokale interesser, legger grunnlaget for vårt planleggingsarbeid. Vi kan her levere et produkt til videre detaljplanlegging for landskapsarkitekter og ingeniører, eller samarbeide med dem i en løpende prosess.