Sindre Eftestøl

 

Cand Scient Sindre Eftestøl
+47 93 06 95 10,
sindre.eftestol@naturrestaurering.no
- Seniorrådgiver, Naturrestaurering AS
- Forsker Biologisk inst., UiO / Eksterne prosjekter 

Erfaring fra forskning, studieveiledning på bachelor og masternivå, konsulentvirksomhet og rådgivning innenfor kraftindustrien. Har utarbeidet en rekke fagrapporter og vitenskapelige publikasjoner i forbindelse med effekter av forskjellige inngrep i utmark. Har også arbeidet med gjennomføring av tiltak som reduserer konfliktnivået mellom forskjellige næringer. 

Har god kjennskap til ArcGis, både iforbindelse med forskning, og visualisering av effekter og avbøtende tiltak i forskjellige utbyggingsaker.