Restaurering av landbaserte økosystemer

Vi driver viltkartlegging og vegetasjonskartlegging og kartlegging av den historiske endringen av økosystem gjennom menneskelig påvirkning. Ved en helhetlig tilnærming med fokus på funksjoner, nøkkelarter og viktige prosesser i økosystemet legges planer for hvordan økosystemet kan tilbakeføres til mer naturlig, eller opprinnelig, tilstand.