Odin Kirkemoen

 
 
Naturforvalter/fiskebiolog
+47 95 27 03 87

Mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og hans spesialkompetanse omfatter fiskeøkologi, fiskebiologi og forvaltning. Kirkemoen har arbeidet med forskningsprosjekter, konsekvensutredninger og kartleggingsprosjekter over store deler av landet. Han har bred erfaring med innsamlings- og kartleggingsmetoder for både marine og ferskvannstilknyttede organismer, hvor blant annet elektrofiske og prøvefiske med garn bør nevnes. Foruten dette har Kirkemoen solid erfaring med telemetriovervåking av fisk. Han underviser for tiden ved NMBU i kurset Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk.

Odin Kirkemoen CV