Leiv Ryvarden


Professor emeritus Leif Ryvarden
47-22 46 97 31 - 907 30 362,
leif.ryvarden@bio.uio.no
1 amanunesis ved Biologisk Institutt i 20 år, siden profssor samme sted i 15 år med sykdommer på trær og planter som spesialområde. Har drevet økologiske undersøkeler i de fleste norske naturtyper over 30 år. 

Har bred felterfaring både i inn- og utland ved feltarbeid i over 70 land og alle Norges fylker. Har publisert over 200 vitenskapelige arbeider i tallrike internasjonale tidskrifter. Har skrevet over 40 bøker, både lærebøker, barnebøker og populærvitneskapelig bøker, enten alene eller som medforfatter om norsk natur fra kyst til fjell, og har mottatt flere priser for formidlingnsarbeid og godt forfatterskap.