Konsekvensutredning

Vi tar på oss utredning av fagtema innen naturmiljø og reindrift. Dette er basert på erfaring gjennom mange år med utredning av konsekvenser for utbygging innen energibransjen. Vi har særlig bred erfaring og en etablert effektiv arbeidsmetode for utredning av konsekvenser for vindparker og kraftledninger.