Kjetil Flydal

 

Dr. Scient. Kjetil Flydal
+47 91 30 19 73 
kjetil.flydal@naturrestaurering.no
- Seniorrådgiver, Naturrestaurering AS
- Freelance forsker Biologisk inst., UiO / Eksterne prosjekter

Kjetil Flydal er forsker og rådgiver med spesialområder som viltbiologi, menneskelig påvirkning på dyreliv, og restaureringsøkologi med bred økologisk tilnærming. I NaturRestaurering er Flydals primære roller innen ferskvannsprosjekter å drive planlegging og koordinering av feltarbeid som omfatter kartlegginger, og kvalitetssikre rapporteringsarbeid, men også direkte involvering i felt innen prosjekter som omfatter restaurering og biotopforbedring. Flydal er en av fire partnere som driver NaturRestaurering. Han er utdannet Dr. Scient. og har en forskerstilling ved Universitet i Oslo, og er foreleser/sensor ved UMB innen flere fag, bl.a. restaureringsøkologi. Foruten forskning og undervisning har Flydal jobbet som konsulent/utreder gjennom NaturRestaurering siste 4 år og freelance i årene før dette. Dette omfatter også prosjektledelse innen flere konsekvensutredninger og kartleggingsoppdrag innenfor naturmiljøtema.