Jonathan Colman

 

Dr. Scient. Jonathan E.Colman
+47 95 90 12 86
jonathan.colman@naturrestaurering.no


Jonathan E. Colman er daglig leder i NaturRestaurering AS. Han er utdannet Dr. Scient. fra Universitet i Oslo med spesialområder innenfor beiteøkologi, økologisk interaksjoner, menneskelige aktiviteters påvirkninger på natur, og livet i ferskvann og hav. Han er førsteamanuensis ved Institutt for Naturforvaltning på Universitetet for Miljø og Biovitenskap, og leder undervisningen i kursene økologisk restaurering og tverrfaglig konsekvensutredning. Han har i denne sammenheng arbeidet mye med problemstillinger knyttet til restaurering, kartlegging og forskning i ferskvannslokaliteter. Colman er også seniorforsker ved Institutt for Biovitenskap, Ui0. Han har mer enn 15 års erfaring fra forsknings- og utredningsarbeid, og har hatt prosjektlederansvar for flere større naturmiljøutredninger. 

Jonathan Colman CV