Johannes Holmen

PhD Johannes Holmen
+47 41 22 31 64
johannes.holmen@gmail.com


- Freelance forsker
- Freelance miljørådgiver
Erfaring fra forskning, undervisning, rådgivningsvirksomhet og konsekvensutredninger. Utdannet fra Universitetet i Oslo med vekt på fiskeøkologi og populasjonsgenetikk: Forskning innenfor tradisjonell økologi og spredningshistorikk innenfor økosystemer i ferskvann og saltvann. Undervisning i zoologi, økologi og genetikk på universitets- og høgskolenivå. Bred erfaring fra konsulentvirksomhet og konsekvensutredningsarbeid i forbindelse med utbygging av infrastruktur, hovedsakelig innenfor fisk og ferskvannsbiologi, men også innen andre temaer. Typiske kunder opererer innen sektorene vann- og vindkraft, samferdsel og bygg, men også blant offentlige forvaltningsaktører. Oppdragene omfatter gjerne alle faser av utredningsarbeid, fra planlegging via feltarbeid til analyser og rapportering. Har god kjennskap til kartverktøyet GIS (Geografiske informasjonssystemer).