Forskning og overvåkning

Vi tilbyr overvåkning av hvordan utbygginger påvirker naturen/økosystemet. Kompetansen vår på dette er bred, med mange års erfaring fra større og mindre forskningsprosjekter innen fisk- og viltovervåkning og vegetasjonskartlegging. Overvåkning av effektene av gjennomførte avbøtende tiltak og naturrestaureringstiltak er av særlig relevans fordi utbygger og forvaltning ofte vil trenge dokumentasjon på i hvilken grad det er tatt hensyn til naturen.