Forelesninger og kurs

Vi tilbyr forelesninger og kurs med innføring i Naturmangfoldloven, Utbygging og reindrift, Revegetering etter inngrep, Restaurering av vann og vassdrag, Begrensing av naturskader ved utbygging, og ellers ønskede tema innen generell økologi og naturrestaurering. Dette er basert på kursansvar og undervisning i de samme emner ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, og på egne erfaringer fra forskning og praktisk arbeid. Vi har bred pedagogisk kompetanse og vil tilpasse forelesninger og kurs etter kundens ønske og deltakernes faglige ståsted.